NLP

image1

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren  


De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. 

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen (zintuigen) en ons centrale zenuwstelsel en de gedachtes.

Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen betekenis te geven. 

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.  


Wat is NLP?  


De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten, het modelleren. 

De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken zijn dan anderen? 

Is dat talent of speelt er meer? 

Wat denken en doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen?  

Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidden en welke juist niet.

Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.  

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. 

Hoe reageer jij in je communicatie en je gedrag, op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?